บริการดูแลสวน/ ตัดหญ้า

GARDEN CURVE ให้บริการดูแลสวนสวยของท่าน ทั้งสนามหญ้า ตัดหญ้าสนาม ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลบ่อปลา ทั้งภายใน ภายนอก และบนอาคาร ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว โครงการหมู่บ้าน บริษัท โรงงาน อาคารสูง โดยขอบข่ายการดูแล

  • ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน
  • ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช
  • พ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  • เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อย
  • ขนทิ้งขยะจากการทำงาน
  • ไม่รวมไม้ใหญ่ โดยไม้ใหญ่จะคิดราคาเป็นครั้งๆ ไปค่ะ

บริการดูแลครั้งคราว/รายเดือน/รายปี

สนใจบริการ กรุณาติดต่อได้ที่โทร 065-558-5285

หรือ ส่งรูปถ่ายพื้นที่ที่ต้องการให้ดูแล มาเพื่อประเมินราคาก่อนได้ค่ะ โดยขอเป็นรูปมุมกว้างๆ ทุกมุมที่ต้องการให้ดูแลค่ะ

สแกนเพื่อติดต่อทางไลน์

แอดไลน์ได้เลยค่ะ

หรือคลิก http://nav.cx/BID4Pfd

รับตัดหญ้า หนองจอก
รับจัดสวน หนองจอก
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ หนองจอก
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนประชาสำราญ
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนสุวินทวงศ์
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนเชื่อมสัมพันธ์
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนฉลองกรุง
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนอยู่วิทยา
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนร่วมพัฒนา
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนสังฆสันติสุข
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนทหารอากาศอุทิศ
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนเลียบวารี
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนมิตรไมตรี
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนไมตรีจิต
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนคลองเก้า
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนคู้-คลองสิบ
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนคลองสิบ-คลองสิบสี่
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนแสนเกษม
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนเลียบคลองสิบสามฝั่งตะวันออก
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนเลียบคลองสิบสามฝั่งตะวันตก
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนสกุลดี
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนผดุงพันธ์
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนยังพัธนา
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนบุรีภิรมย์
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนลำไทร
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนสังฆประชา
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ถนนวิบูลย์สาธุกิจ
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ซอยคู้-คลองสิบ 12
รับตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นไม้ ดูแลสวน รับปูหญ้า ซอยคลองสิบ-คลองสิบสี่ 3