จัดหาพรรณไม้

GARDEN CURVE ให้บริการจัดหาพรรณไม้ตามสั่ง พรรณไม้คุณภาพดี ฟอร์มสวย พร้อมส่งและปลูก ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับภายนอก ไม้ประดับภายใน ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ขุดล้อม ไม้เลื้อย ไม้ใหญ่ ไม้เล็ก ฯลฯ บริการจัดหาพรรณไม้ตามสั่งสำหรับใช้ประดับบ้าน อาคาร สำนักงาน รีสอร์ท ศูนย์การค้า ปั๊มน้ำมัน โครงการบ้านจัดสรรต่างๆ โครงการของราชการ ฯลฯ

จัดหาพรรณไม้ตามสั่ง โทร 065-558-5285